Uzmanlık Alanlarımız

Danışmanlık

Uzman olduğumuz konularla ilgili tarafsız olarak hazırlamış olduğumuz mütalaalar, müvekkillerimizin taraf olduğu sözleşmelerin hazırlanması ve yorumlanması başlıca danışmanlık konularımızdır.

Avukatlık

Sunduğumuz avukatlık hizmetleri kapsamında, ticaret hukuku ve icra iflas hukuku başta olmak üzere inşaat ve gayrimenkul hukuku ile aile hukuku ile ilgili her türlü davaların açılması ve takibi yer almaktadır.

Arabuluculuk

En hızlı ve etkin çözüm yollarından biri olan arabuluculuk sistemi, arabulucu sertifikasına sahip avukatlarımız tarafından bizzat ve büyük bir titizlilik ile yürütülmektedir.

İcra ve İflas Hukuku

Müvekkillerimizin çek, senetfatura ve ipotek alacaklarının dava ve takip işlemlerini yürüttüğümüz gibi ekonomik sıkıntı yaşayan müvekkillerimizin yeniden yapılanma, konkordato ve iflas işlemlerini en hızlı şekilde neticelendiriyoruz.

Aile ve Boşanma Hukuku

Müvekkillerimizin aile hukukundan kaynaklanan boşanma, mal paylaşımı, miras, koruma tedbiri ve uzaklaştırma gibi haklarına en etkin ve hızlı ulaşmalarına yardımcı oluyoruz.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İşçi ve işveren müvekkillerimizin, iş hayatında sarf ettikleri emeklerinin, kanun kapsamında korunmasına ve yarınlara daha güvenli bakmalarına yardımcı oluyoruz.

Gayrimenkul Hukuku

Müvekkillerimizin sahip olduğu taşınmaz mal varlıklarının korunması veya edinilecek taşınmazların olası risklerinin önlenmesi konusuna büyük önem veriyoruz. Ortaklığın giderilmesi, önalım, kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma, ecrimisil davalarını büyük bir özenle takip ediyoruz.

Şirket Birleşme ve Devralma

Şirket birleşme ve bölünmeleri, girişim sermayesi yatırımları, kaldıraçlı işlemler (leveraged buyouts), malvarlığı, işyeri ve hisse devirleri, halka açık şirket devralmalarında yerli ve yabancı yatırımcılara yapılandırma süreçleri de dâhil sektör odaklı stratejik hukuki danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

İnşaat Hukuku

Müvekkillerimize, özel finans girişimleri (PFI) ve kamu özel ortaklıkları (PPP) projeleri, menkul veya arsa finansmanı ve alımları, kamu alımları ve ihaleler, imar, planlama ve idari yükümlülükler ile yabancıların satın alma izinleri, şahsi veya ayni hakların devri konuları dâhil olmak üzere her türlü inşaat ve gayrimenkul yatırımları konusunda hukuki görüş ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.