Tasarrufun İptali Davalarında Yetki, Görev, Harç, Vekalet Ücreti ve Süre

İptâl davasında, eğer “iptâli istenen tasarrufun alacaklıları zarara sokmak kasdıyla yapıldığı” (ve bu nedenle, ‘haksız fiil’ oluşturduğu) iddia ediliyorsa, “tasarrufun…

Continue Reading →